Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Zariadenie opatrovateľskej služby CilkaHľadať
 
 

Etický kódex pracovníka ZOS „CILKA“

Etický kódex pracovníka

Zariadenia opatrovateľskej služby „CILKA“, J. Kordoša 546/1, 050 01 Revúca

 v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Revúca

 

1.1. Etický kódex je súhrn morálnych pravidiel a požiadaviek, ktoré majú podobu princípov a ideálov, podľa ktorých by sa mal riadiť každý pracovník Zariadenia opatrovateľskej služby „CILKA“ (ďalej len ZOS „CILKA“ ), ako aj ZOS „CILKA“ ako celok vo vzťahu k svojmu externému i internému prostrediu. Etický kódex vyjadruje základné ciele a hodnoty pri poskytovaní sociálnych služieb v ZOS „CILKA“.

 

1.2 Etické princípy pracovníka  ZOS „CILKA“ :

Úcta ku klientovi

Právo klienta na sebaurčenie

Vyhýbanie sa spôsobeniu škody

Zachovávanie mlčanlivosti

Spoľahlivosť a spravodlivosť v konaní voči klientom a kolegom

 

1.3 Pracovník ZOS „CILKA“ (ďalej iba pracovník) si váži klienta, jeho práva na dôstojnosť ako jedinečnej ľudskej bytosti, akceptuje ho v jeho sociálnej a zdravotnej situácii, bez ohľadu na jeho pohlavie, vek, etnickú skupinu, rasu, náboženstvo, kultúru, sexuálnu orientáciu, politické presvedčenie.

1.4 Pracovník ochraňuje právo klienta na súkromie, chráni informácie dôverného charakteru o ňom.

1.5 Pracovník koná tak, aby ochránil klienta, ktorého bezpečnosť je ohrozená nekompetentným, neetickým alebo nezákonným konaním pri poskytovaní sociálnych služieb.

1.6 Pracovník je povinný sústavne prehlbovať svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti, udržiavať si profesionálny výkon povolania v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami v odbore v ktorom pracuje.

1.7 Pracovník sa zúčastňuje na formulovaní, realizácii a hodnotení noriem, smerníc, štandardov, interných postupov pri práci, ktorú vykonáva.

1.8 Pracovník je osobne zodpovedný za rozhodnutia a výkony, ktoré vykonáva samostatne alebo v spolupráci so svojimi kolegami.

1.9 Pracovník pri preberaní zodpovednosti za úlohy, ktorými bol poverený, je povinný prijať ich len vtedy, ak si je istý, že je spôsobilý na ich výkon z hľadiska svojho vzdelania, vedomostí, schopností a rozsahu skúseností.

1.10 Pracovník sa podieľa na profesionálnom úsilí o dosiahnutie a udržanie takých pracovných podmienok, ktoré vyústia do vysokej kvality poskytovania sociálnych služieb v ZOS „CILKA“ .

1.11 Kto sa stane pracovníkom ZOS „CILKA“, berie na seba morálny záväzok, že bude dodržiavať hodnoty a plniť morálne povinnosti vyjadrené v kódexe.

 

V Revúcej : 12.1.2015

 

MVDr. Eva Cireňová

primátorka


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka