Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Zariadenie opatrovateľskej služby CilkaHľadať
 
 

ZOS CilkaZOS CilkaZOS CilkaZOS Cilka


 

Mýlia si nás s DSS, ale my sme ZOSVytlačiť
 

Sociálnu službu v rámci Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) v Revúcej zabezpečuje ZOS „Cilka“, ktoré je v prevádzke od 1. januára 1991. Zariadenie poskytuje služby v rámci pobytovej sociálnej služby na určitý čas podľa potrieb prijímateľov sociálnych služieb. Starostlivosť o klientov je zároveň poskytovaná v zmysle § 36 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách denne, nepretržite v 3 smennej prevádzke a kapacita zariadenia je 78 miest.

V ZOS sa poskytujú základné služby:
Opatrovateľský úsek zabezpečuje pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby (úkony sebaobsluhy - hygiena, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, obliekanie a vyzliekanie, mobilita a motorika / úkony starostlivosti o domácnosť - nákupy, starostlivosť o lôžko, starostlivosť o bielizeň / základné sociálne aktivity - sprievod na lekárske vyšetrenia, záujmové činnosti, vybavenie úradných záležitostí, dohľad pri úkonoch sebaobsluhy a sociálnych aktivitách.
Úsek sociálnej rehabilitácie zabezpečuje sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu podľa plánu na kalendárny rok, týždenných plánov a individuálnych potrieb klienta.

Na úseku sociálnej práce zamestnanci ZOS pravidelne realizujú podujatia a činnosti pre klientov v rámci každodenného života v zariadení. Ako uviedla sociálna pracovníčka ZOS Cilka Mgr. Viera Péliová „Klienti, ktorí sa rozhodnú pre naše zariadenie majú dostatok voľného času a niektorí vo väčšej miere venujú zvýšenú pozornosť sebe a svojim zdravotným problémom, preto sa snažíme o ich aktívnu účasť na spoločenskom živote. Ich program činností priebežne aktualizujeme v spolupráci s rôznymi organizáciami a školskými zariadeniami pôsobiacimi v Revúcej, ako aj s dobrovoľníkmi“.
Kultúrny program zameriavajú najmä na stretnutia s hudbou, pamäťové cvičenia, náboženské dopoludnia podľa vierovyznania, posedenia s knihou, aktivity v rámci regionálnej výchovy, dopoludnia dobrej gazdinky, tvorivé dielne, rôzne ručné práce, prechádzky v areáli zariadenia, rehabilitačné cvičenia, relaxačné cvičenia s hudbou, ale aj podujatia pri príležitostí aktuálnych sviatkov. Zároveň majú klienti ZOS aj možnosť plnohodnotne tráviť svoj čas vo vonkajšom areáli s oddychovým sedením pri záhradnom kozube alebo starať sa o záhony kvetov, či pestovať jahody, bylinky, ovocné stromčeky.

V ZOS Cilke sa poskytujú aj služby formou obslužných činností. Ubytovanie v dvojizbových bunkách s 2 jednoposteľovými izbami / stravovanie 4 x denne s možnosťou zabezpečenia diétneho stravovania pre klientov s ochorením žlčníka, pankreasu, cukrovky / denné upratovanie / pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva / úschovu cenných vecí.

A ako vnímajú svoje poslanie profesionálnych pracovníkov zamestnanci ZOS Cilka?
„Práca so seniormi nám pomáhajúcim prináša mnohé výzvy i ťažkosti každodenného života v zariadení, ale snažíme sa pristupovať ku každému človeku ako k jedinečnej osobnosti a následne tak uspokojovať jeho fyziologické, psychické, sociálne i duchovné potreby.“ Mgr. Viera Péliová
„V našej práci je nevyhnutná efektívna komunikácia a aktívne počúvanie. Snažíme sa s klientom vytvoriť skutočný ľudský vzťah založený na dôvere, lebo len tak vieme budovať prostredie plné ústretovosti a príjemnej atmosféry.“ Mgr. Kamila Gömöriová

V ZOS CILKA je zabezpečená zdravotná starostlivosť v rámci návštevnej služby MUDr. Laskovským a ADOS. Pre klientov je zabezpečený doprovod na lekárske vyšetrenie.

Návštevné hodiny sú doporučené denne od 9.00 – 11.30 a od 14.00 – 20.00 hod.

Plán činností na úseku sociálnej práce na rok 2019 v ZOS CILKA, ako aj Informačný bulletin o sociálnych službách nájdete na: https://cilka.revuca.sk/plan-cinnosti.phtml?id3=86373

Text: Mgr. Viera Péliová, Mgr. Kamila Gömöriová / Úprava textu: Redakcia RL online
Foto: Mgr. Viera Péliová, Redakcia RL online

1_1.jpg


 
 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka